• Home >
  • CM60 Gesloten Hoek Toonbank

CM60 Gesloten Hoek Toonbank

Productcode: 5004V

€ 219,99
€ 219,99

Op voorraad

  • Kleuren: Esdoorn, Zwart, Wit of Lila wit
  • 60 cm (b) x 90 cm (h) x 60 cm (d)
  • Gesloten hoek
Beschrijving

Details

Esdoorn, Wit, lila wit of Zwarte Toonbank


Maak uw toonbank levendiger met deze CM60 ronde hoek toonbank, deze kan zowel op zichzelf gebruikt worden als in combinatie met onze andere toonbanken A1200, B1200, C1200 of K1200. 
Met de gelamineerde afwerking en neutrale kleur ziet de CM60 hoektoonbank er goed uit in elke winkelomgeving, zonder de aandacht van uw producten af te leiden. Deze toonbank is beschikbaar in Wit, Zwart, Esdoorn en Lila wit.

U kunt deze toonbank plaatsen waar u wilt, maar waar u deze ook plaatst, hij zal wonderen doen voor uw visuele merchandising. Bovendien biedt deze toonbank voldoende ruimte om dingen weer te geven of om op het grote oppervlak te werken.

Door deze winkelbalie naast de kassa te plaatsen en uw producten er extra aantrekkelijk uit te laten zien, kunt u klanten een extra stimulans geven om extra aankopen te doen voordat ze afrekenen.

Het ziet er niet alleen goed uit, het is ook erg functioneel. Er zijn winkelschappen aan de achterkant die u belangrijke extra opslagruimte bieden voor alle items die u binnen handbereik wilt hebben, maar uit het zicht van de klanten, zoals draagtassen en extra kassa's.

Al onze toonbanken zijn zo ontworpen dat ze bij elkaar passen, zodat u een 'L', 'U' of 'O' -vorm kunt maken met deze toonbank en een van onze andere toonbanken.

Of u nou besluit om deze toonbank te gebruiken bij de kassa of als normale display vitrine, het geeft uw winkel klasse en een professionele uitstraling.

Deze CM60-toonbank heeft de volgende afmetingen:


• Breedte: 600 mm
• Diepte: 600 mm
• Hoogte: 900 mm

Deze toonbank komt vlak verpakt en twee personen zijn nodig voor het tillen en het monteren. Sommige toonbanken kunnen zeer kleine esthetische imperfecties hebben.
Specificaties

Additional Information

Fabrikant MonsterShop
Product Gewicht 0
Breedte 60cm
Hoogte 90cm
Dikte Nee
Diepte 60cm
Breedte 60cm
Gewichtscapaciteit Nee
Materiaal MDF
Aantal Pinnen Nee
Bundel Nee
Trommel Breedte Nee
Flush Nee
Software Nee
Afwerking Gelamineerd
Bezorging

Something you need to know...

This item is a monster! Well, not quite, but it is big so we will deliver it on a pallet. Because it is special, we need you to be in when we deliver it so expect a quick call from us to confirm everything. We won't dispatch it until we have got in touch as there is a redelivery charge (and we don't like them!).


How long does delivery take?

All orders before 2pm are dispatched on the same day. Orders received after this time are dispatched on the next working day. Delivery takes just 1-2 working days to England, Scotland and Wales. Delivery to Northern and Southern Ireland takes just 2-3 working days from dispatch. Some larger orders may need to be signed for on delivery therefore in these cases we will contact customers via phone before arrange dispatch of an order.


How much does delivery cost?

*We offer FREE DELIVERY to nearly all UK mainland addresses! We would love to offer free delivery all over the universe but in reality some places are not very easy to deliver to so a small postage fee is applied to non-mainland UK, and just a few mainland postcode orders. We try to keep delivery costs to an absolute minimum and these are added to orders at the checkout.


Can I place an order over the telephone?

Absolutely! We welcome all telephone orders. A member of our team will be delighted to take your call and talk you through our simple ordering process. Remember, office hours are Monday to Friday 9am - 5.30pm and telephone number is 01347 878888.


Am I able to collect my order in person?

Yes, of course. All we ask is that you phone in advance so that we can ensure your order is ready for you to collect. On arrival, a member of the team will be there to assist you with your purchase. We look forward to meeting you!


Can I return my goods if I am not happy with them?

We pride ourselves on our outstanding customer service. If you are unhappy with your purchase for any reason please get in touch and we'll happily arrange a refund or exchange within 14 days of receipt of your item. Please see our Monster Guarantee page for our full returns and warranty policy

Garantie

Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
• De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anders-zins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


Retourneren

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kun-nen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de onderne-mer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit bin-nen 30 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product bin-nen 30 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 van de algemene voorwaarden genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.


Beoordelingen