• Home >
 • Catering Bench With Over-Shelf Bundles

Catering Bench With Over-Shelf Bundles

Productcode: 25945V

€ 249,99
 • Catering bench & over-shelf bundle
 • FREE 2 x micro-fibre cloths
 • FREE fixing kit
 • 350kg / 450kg capacity
 • Beschrijving

  Details

  How are you supposed to be the next Gordan Ramsey with no prep and storage space in your kitchen?

  Problem solved…our KuKoo Stainless Steel Catering bench and over-shelf bundle will provide you with a MASSIVE overall capacity of 350kg / 450kg. The easy to clean and corrosive resistant #430 stainless steel prep table is perfect for use in kitchens, restaurants, cafés and many other commercial settings.

  Easily attach the over-shelf to the catering bench using the FREE fixing kit included.

  Product Features:

  • Our KuKoo catering bench and over-shelf bundles are perfect for all kitchen environments.
  • These heavy Duty sets have a MASSIVE capacity of 350kg for maximum storage.
  • FREE fixing kit – ideal for fixing your new duo together.
  • FREE 2 x micro-fibre cloths to keep your kitchen looking good as new.
  • Easy to clean #304 stainless steel shelves.
  • Corrosion resistant #430 stainless steel catering bench.
  • Stay steady on uneven floors with the adjustable height feet.

  Specifications:

  • Brand: KuKoo
  • Overshelf Material: #304 Stainless Steel
  • Prep Table Material: #420 Stainless Steel
  • Overshelf Capacity: 100kg per shelf
  • Prep Table Capacity: 250kg

  • 6ft Prep Table & Double Overshelf:
  • Weight: 48.6kg
  • Height: 165cm / 1650mm / 65"
  • Width: 180cm / 1800mm / 70.9"
  • Table Depth: ​​60cm / 600mm / 23.6"
  • Overshelf Depth: 30cm / 300mm / 11.8"

  • 6ft Prep Table & Single Overshelf:
  • Weight: 40.3kg
  • Height: 135cm / 1350mm / 53.1"
  • Width: 180cm / 1800mm / 70.9"
  • Table Depth: ​​60cm / 600mm / 23.6"
  • Overshelf Depth: 30cm / 300mm / 11.8"

  • 5ft Prep Table & Double Overshelf:
  • Weight: 42.4" 
  • Height: 165cm / 1650mm / 65"
  • Width: 150cm / 1500mm / 59"
  • Table Depth: ​​57cm / 570mm / 22.4"
  • Overshelf Depth: 30cm / 300mm / 11.8"

  • 5ft Prep Table & Single Overshelf:
  • Weight: 34.6"
  • Height: 135cm / 1350mm / 53.1"
  • Width: 150cm / 1500mm / 59"
  • Table Depth: ​​57cm / 570mm / 22.4"
  • Overshelf Depth: 30cm / 300mm / 11.8"
  Specificaties

  Additional Information

  Fabrikant MonsterShop
  Breedte Nee
  Hoogte Nee
  Dikte Nee
  Diepte Nee
  Gewichtscapaciteit Nee
  Materiaal Stainless Steel
  Aantal Pinnen Nee
  Bundel Nee
  Trommel Breedte Nee
  Flush Nee
  Software Nee
  Afwerking Nee
  Bezorging

  Hoe lang duurt de bezorging?

  Alle producten die besteld zijn voor 14:00 worden dezelfde dag nog verzonden, en zullen de volgende werkdag worden bezorgd. Wij leveren onze producten direct vanuit ons distributiecentrum in Venlo.

  Sommige grotere of fragiele bestellingen moeten mogelijk op een pallet worden geleverd waarvoor moet worden getekend. In deze gevallen nemen we telefonisch contact op met klanten voordat we de verzending van een bestelling regelen.

  Lees onze Algemene Voorwaarden voor meer informatie over leveringen per pallet.


  Wat zijn de verzendkosten?

  De meeste van onze producten worden in heel Nederland gratis thuisbezorgd, u ziet u verzendkosten altijd vermeld in uw winkelwagen.


  Kan ik mijn items retourneren?

  We zijn trots op onze uitstekende klantenservice. Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw aankoop, neemt u dan contact op en wij regelen graag een terugbetaling of omruiling binnen 14 dagen na ontvangst van uw artikel. Lees over onze Monster Garantie in onze algemene voorwaarden voor ons volledige retournerings- en garantiebeleid

  Garantie

  Conformiteit en Garantie

  1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
  3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
  4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
  5. De garantie geldt niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anders-zins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


  Retourneren

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kun-nen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de onderne-mer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit bin-nen 30 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product bin-nen 30 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 van de algemene voorwaarden genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.


  Beoordelingen

  vergelijkbare producten