• Home >
 • 72 Witte Sublimatie Mokken met blanco doosjes

72 Witte Sublimatie Mokken met blanco doosjes

Productcode: 10412

€ 189,99

Op voorraad

 • 72 sublimatiemokken
 • 9,5cm (hoog), 8cm (diameter), 25.13cm (omtrek), 0,3cm (dikte)
 • Creëer gepersonaliseerde mokken
 • GRATIS blanco doosje
Beschrijving

Details

Deze 11oz sublimatiebekers / hittepersmokken uit het exclusieve PixMax-assortiment bieden een professionele afwerking van hoge kwaliteit, ideaal voor het maken van gepersonaliseerde mokontwerpen voor zakelijk of persoonlijk gebruik. Ze zijn specifiek ontworpen om te worden gebruikt in het warmtepersdrukproces en ze zijn ook klaar voor onmiddellijk gebruik voor niet-sublimatiedoeleinden indien nodig.

Producteigenschappen:

 • 72 mokken
 • Elke mok is: 9,5cm (hoog), 8cm (diameter), 25.13cm (omtrek), 0,3cm (dikte)
 • Gratis blanco doosje om de mok in te presenteren
 • Elk doosje is: 11,5cm (breed), 10,2cm (hoog), 8,5cm (diep)
 • Perfect in combinatie met onze PixMax mokkenpers
 • AAA-kwaliteit keramiek

Elke AAA-kwaliteitsmok is helder wit en heeft een gladde, rechte randafwerking voor naadloze ontwerpoverdracht bij gebruik in combinatie met een mok-hittepers. De gepersonaliseerde mokken zijn ideaal voor het maken van marketingmateriaal voor promotionele doeleinden of voor het maken van unieke mokken voor persoonlijk gebruik.

De sublimatiemokken worden geleverd in verpakkingen van 36 of 72 en elke mok wordt geleverd in een GRATIS presentatiedoosje van karton. Deze dozen zijn blanco en kunnen naar wens worden gepersonaliseerd.

* Alle sublimatiebekers kunnen veilig in de vaatwasser worden gebruikt, maar hoge temperaturen kunnen een nadelig effect hebben op de bedrukkingen die op de mokken wordt gesublimeerd. Daarom raden we handwas aan om de levensduur van de bedrukkingen te verbeteren.

Specificaties

Additional Information

Fabrikant MonsterShop
Kleur Wit
Colour & Size Nee
Verzend Gewicht 29.0000
Product Gewicht 29
Lengte Nee
Breedte 8cm
Hoogte 9.5cm
Dikte Nee
Diepte 12cm
Breedte 8cm
Gewichtscapaciteit Nee
Materiaal Keramiek
Aantal Pinnen Nee
Bundel Nee
Hairpin Legs Nee
Trommel Breedte Nee
Flush Nee
Software Nee
Afwerking Nee
Bezorging
.
Garantie

Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
• De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anders-zins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


Retourneren

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kun-nen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de onderne-mer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit bin-nen 30 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product bin-nen 30 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 van de algemene voorwaarden genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.


Beoordelingen